Bảng giá ruttien.vn đến tận nơi phục vụ

Số tiền rút ruttien.vn Rút tiền tại ATM
1tr đến 20tr 3% (45 ngày không lãi suất) 4% + 2,5% (lãi suất tính ngay thời điểm rút) và chỉ rút được 50% hạn mức của thẻ
31tr đến 50tr 2,5% (45 ngày không lãi suất)
51tr đến 80tr 2,4% (45 ngày không lãi suất)
81tr trở lên 2,2% (45 ngày không lãi suất)

Bảng giá khách hàng đến địa chỉ của ruttien.vn và nhận tiền ngay sau khi quẹt thẻ

Số tiền rút ruttien.vn Rút tiền tại ATM
1tr đến 20tr 2,8% (45 ngày không lãi suất) 4% + 2,5% (lãi suất tính ngay thời điểm rút) và chỉ rút được 50% hạn mức của thẻ
31tr đến 50tr 2,3% (45 ngày không lãi suất)
51tr đến 80tr 2,1% (45 ngày không lãi suất)
81tr trở lên 1,9% (45 ngày không lãi suất)

Phí 1,7% áp dụng cho khách hàng đến địa chỉ ruttien.vn quẹt trước 12h và nhận tiền sau 15h. Và quẹt sau 15h nhận tiền vào 10h sáng ngày mai.
Riêng thẻ JCB và thẻ Amex (American Express) phí 3,5%